منابع

منابع کنکور دکتری مهندسی صنایع

تحقیق 1 و 2  کتاب تحقیق در عملیات مهندس زاهدی سرشت (نگاه دانش) کتاب 2000تست تحقیق در عملیات مهندس زاهدی سرشت (سه جلد) تحقیق در عملیات لیبرمن  طراحی سیستم های صنعتی : کتاب طراحی سیستم های صنعتی دکتر بشیری، حسینی نژاد و حسینی جو – دانشگاه شاهد facility layout & location – Richard Francis طرح ریزی واحدهای صنعتی هیراگو- ترجمه دکتر فراهانی استعدادهای ...

ادامه مطلب »
منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری

معرفی منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری

منابعی که با علامت (*) مشخص شده اند از اهمیت فوق العاده بالائی برخوردارند و باید حتما به خوبی مطالعه شوند، سعی شده است از ارائه منابع متعدد جلوگیری شده و تا حد امکان کمترین تعداد منابع با بیشترین کارائی و بازدهی معرفی گردد.  زبان عمومی Essential words for the toefl استیون ماتیسن-  انتشارات جنگل(ترجمه رضا دانشوری) (*) Absolutely Essentia ...

ادامه مطلب »
منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - سیستم های اقتصادی اجتماعی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی اجتماعی

منابعی که با علامت (*) مشخص شده اند از اهمیت فوق العاده بالائی برخوردارند و باید حتما به خوبی مطالعه شوند، سعی شده است از ارائه منابع متعدد جلوگیری شده و تا حد امکان کمترین تعداد منابع با بیشترین کارائی و بازدهی معرفی گردد. زبان عمومی : 1) Essential words for the toefl استیون ماتیسن- انتشارات جنگل(ترجمه رضا دانشوری) (*) ...

ادامه مطلب »
منابع کنکور کارشت=ناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع

منابعی که با علامت (*) مشخص شده اند از اهمیت فوق العاده بالائی برخوردارند و باید حتما به خوبی مطالعه شوند، سعی شده است از ارائه منابع متعدد جلوگیری شده و تا حد امکان کمترین تعداد منابع با بیشترین کارائی و بازدهی معرفی گردد. زبان عمومی 1) Essential words for the toefl استیون ماتیسن- انتشارات جنگل(ترجمه رضا دانشوری) (*) 2) ...

ادامه مطلب »