صنایع

تحقیق در عملیات

مجموعه نکات تحقیق در عملیات 1 و 2

مجموعه نکات تحقیق در عملیات 1 و 2 پوشش دهنده نکات کلی و کلیدی تحقیق در عملیات میباشد که شامل سرفصل های زیر است: نکات اولیه برنامه ریزی خطی سیمپلکس متغییرهای مصنوعی دوگان تحلیل حساسیت شبکه ها حمل نقل تخصیص برنامه ریزی خطی با متغییرهای عدد صحیح و صفر و یک برنامه ریزی غیرخطی تئوری بازیها جهت دانلود بر روی ...

ادامه مطلب »