خانه » برچسب آرشیو: آشنایی با شیرهای صنعتی

برچسب آرشیو: آشنایی با شیرهای صنعتی

آشنایی با شیرهای صنعتی

شیرهای صنعتی

شير ها ابزاری هستنئد که در صنعت با توجه به مو قعيت و نحوه عمل آنها مورد استفادهقرار می گيرند. مهمترين استفاده آنها قطع يا ايجاد جريان سيال در درون لوله می باشد .يک شير ايده ال آن است که سيال را با کمترين مقاومت و ايجاد کمترين افت فشار از خود عبور دهد و به بيان ديگر در وقت ...

ادامه مطلب »