خانه » برچسب آرشیو: برگه اطلاعات ایمنی مواد

برچسب آرشیو: برگه اطلاعات ایمنی مواد

قانون حق دانستن

اغلب کارگران اطلاعات کمی در زمینه مواد شیمیایی مصرفی، کار با آنها و خطرات حاصل از این مواد دارند.در حالیکه دانستن این موارد از حقوق ضروری کارگران می باشد.بر همین اساس مجموعه پیش رو با عنوان «حق دانستن» انتخاب شده است. در این مجموعه میخوانیم: استاندارد OSHA 29 CFR 1910/1200 طرح مکتوب کارفرما در زمینه دست یابی به استاندارد «حق ...

ادامه مطلب »

آشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد یا MSDS

آشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد یا MSDS

از آنجا که MSDS حاوی اطلاعات جزئی و تخصصی ایمنی و بهداشتی ویژه هر ماده شیمیایی است باید به عنوان منبع اصلی اطلاعاتی برای برنامه های آموزشی و مقررات کاری ایمن مورد استفاده قرار گیردMSDS . همچنین یک منبع با ارزش برای کارگران، کمیته های ایمنی و بهداشت و پرسنل اورژانس میباشد. شما میتوانید در ادامه مجموعه ای را دریافت ...

ادامه مطلب »