خانه » برچسب آرشیو: دانشگاه همدان

برچسب آرشیو: دانشگاه همدان

نخستین همایش دو سالانه ارگونومی ایران

همایش ارگونومی همدان 1393

مقدمه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ايران با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی همدان در نظر دارد به منظور اشاعه و توسعه تخصصی- کاربردی دانش ارگونومی، ايجاد بستر مناسب جهت تبادل تجربيات در سطح ملی، آشنا ساختن مديران صنايع و سازمان ها و تصميم گيرندگان با جنبه های کاربردی ارگونومی و نيز تثبيت جايگاه و نقش ارگونومی در روند توسعه ...

ادامه مطلب »