خانه » برچسب آرشیو: صدا و آلودگی های صوتی

برچسب آرشیو: صدا و آلودگی های صوتی

جزوه عوامل فیزیکی محیط کار

جزوه عوامل فیزیکی محیط کار

این مجموعه که به عوامل فیزیکی محیط کار و مباحث مرتبط با آن پرداخته است ، در 7 فصل به تشریح عوامل فیزیکی محیط کار پرداخته است: فصل 1 – نور و روشنایی فصل 2 – صدا و آلودگی های صوتی فصل 3 – ارتعاش و کنترل آن در صنعت فصل 4 – حرارت و آسیب های ناشی از آن ...

ادامه مطلب »