خانه » برچسب آرشیو: منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع

برچسب آرشیو: منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی اجتماعی

منابع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - سیستم های اقتصادی اجتماعی

منابعی که با علامت (*) مشخص شده اند از اهمیت فوق العاده بالائی برخوردارند و باید حتما به خوبی مطالعه شوند، سعی شده است از ارائه منابع متعدد جلوگیری شده و تا حد امکان کمترین تعداد منابع با بیشترین کارائی و بازدهی معرفی گردد. زبان عمومی : 1) Essential words for the toefl استیون ماتیسن- انتشارات جنگل(ترجمه رضا دانشوری) (*) ...

ادامه مطلب »

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع

منابع کنکور کارشت=ناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع

منابعی که با علامت (*) مشخص شده اند از اهمیت فوق العاده بالائی برخوردارند و باید حتما به خوبی مطالعه شوند، سعی شده است از ارائه منابع متعدد جلوگیری شده و تا حد امکان کمترین تعداد منابع با بیشترین کارائی و بازدهی معرفی گردد. زبان عمومی 1) Essential words for the toefl استیون ماتیسن- انتشارات جنگل(ترجمه رضا دانشوری) (*) 2) ...

ادامه مطلب »