خانه » برچسب آرشیو: مهندسی فاکتورهای انسانی

برچسب آرشیو: مهندسی فاکتورهای انسانی

روابط متقابل مدیریت کیفیت و ارگونومی

ارتباط ارگونومی و مدیریت کیفیت

علم ارگونومی گستره ی کاربرد نامتنهایی دارد، اغلب کارشناسان، مخاطب مستقیم این علم را انسان می دادند، در صورتی که این باور غلط است، به عبارتی دیگر می توان این گونه بیان کرد که مخاطب مستقیم ارگونومی هر موجود جانداری است که می خواهد کاری را انجام دهد، از این رو حیوانات نیز شامل دسته مخاطان جدید ارگونومی می شوند، ...

ادامه مطلب »